Zniesienie współwłasności

Pomagamy w wyborze najkorzystniejszego sposobu zniesienia współwłasności (podział fizyczny rzeczy; przyznanie całej rzeczy jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty na rzecz pozostałych; sprzedaż rzeczy i podział kwoty uzyskanej z tego tytułu między współwłaścicieli). Doradzamy w kwestiach związanych z rozliczeniem nakładów poniesionych przez klienta na rzecz wspólną.

W przypadku braku porozumienia co do zniesienia współwłasności, reprezentujemy klienta w toku postępowania sądowego.

Kancelaria 2012 all rights reserved
ul. Jutrzenka 8/31, 60-373 Poznań, tel.: 692 326 880