Ustanowienie drogi koniecznej

Badamy przesłanki do ustanowienia drogi koniecznej oraz pomagamy w określeniu nieruchomości, przez które powinna przechodzić taka droga.

Sporządzamy wniosek o ustanowienie drogi koniecznej oraz reprezentujemy klienta w toku postępowania sądowego, w tym przy przeprowadzaniu dowodu z oględzin nieruchomości.

Kancelaria 2012 all rights reserved
ul. Jutrzenka 8/31, 60-373 Poznań, tel.: 692 326 880