Weksle

Sporządzamy deklaracje do weksli in blanco oraz pomagamy w prawidłowym wypełnieniu takich weksli i dochodzeniu na ich podstawie należności przed sądem (postępowanie nakazowe). Doradzamy jak poprawnie indosować weksel oraz umieścić na nim dodatkowe zastrzeżenia (np. zwolnienie od protestu).

Kancelaria 2012 all rights reserved
ul. Jutrzenka 8/31, 60-373 Poznań, tel.: 692 326 880