...
3 XII 2021, 16:13:00
Coraz częściej zdarza się, że środki zgromadzone na rachunku bankowym padają łupem przestępców.

Jak zachować się w takiej sytuacji? Czy są sposoby na szybkie i skuteczne odzyskanie skradzionych pieniędzy?

1 XII 2021, 13:50:00

Okazuje się, że w ostatnim czasie firmy udzielające pożyczek internetowych mają poważne problemy z ich ściągnięciem. Powyższe wynika przede wszystkim z faktu braku posiadania przez nie jednoznacznych dowodów zawarcia umowy pożyczki.

22 XI 2021, 12:07:00
Jeden z klientów Kancelarii zwrócił się z następującym zapytaniem: „W listopadzie otrzymałam wynagrodzenie za pracę w październiku. Od 1 listopada zaczęłam pracę w nowej firmie. Wynagrodzenie jest tu wypłacane do 30 każdego miesiąca za dany miesiąc. Czy komornik może zająć mi wypłatę za listopad, jeśli będzie ona przelana na konto bankowe w tym samym miesiącu?”

17 XI 2021, 08:12:00
Kolejnym przypadkiem nieprawidłowego doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytu jest sytuacja, w której oświadczenie Banku zostaje przekazane jedynie niektórym z kredytobiorców.
15 XI 2021, 09:36:00

Prawidłowe wypowiedzenie kredytu wymaga doręczenia kredytobiorcy przez Bank oświadczenia o rozwiązaniu umowy. W praktyce bardzo często zdarza się, że kredytobiorcy kwestionują skuteczność wypowiedzenia, powołując się m.in. na brak jego osobistego odbioru lub nieaktualność adresu, na który zostało skierowane.

...
Kancelaria 2012 all rights reserved
ul. Jutrzenka 8/31, 60-373 Poznań, tel.: 692 326 880