Porady prawne

Kancelaria udziela porad prawnych dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych, w tym z zakresu prawa cywilnego, bankowego oraz gospodarczego (szczegółowy zakres specjalizacji Kancelarii znajduje się w zakładce „Specjalizacje”).

Koszt porady prawnej to 200 zł.

Do klienta należy określenie preferowanej formy kontaktu (mail/telefon/Skype/osobiste spotkanie w biurze). 

W sytuacjach nagłych istnieje możliwość umówienia się na spotkanie nawet w ciągu kilku dni.

Udzielanie porad następuje w oparciu o informacje oraz dokumenty przekazane przez klienta.

Wszelkie informacje uzyskane od klienta w związku ze sprawą są objęte tajemnicą radcowską.Poniżej przedstawiamy sprawy, w których Kancelaria udzielała ostatnio porad prawnych:

Jakiego rodzaju roszczenia przysługują mi wobec biura rachunkowego, które wprowadziło mnie w błąd co do terminu zgłoszenia zamiaru korzystania z tzw. małego ZUS-u?

Co zrobić w przypadku bezzasadnej odmowy przez Bank uruchomienia środków kredytowych?

Co powinien zawierać wniosek o restrukturyzację zadłużenia skierowany do Banku?

Czy środki z tytułu wynagrodzenia za pracę, które wpłyną na zajęty rachunek bankowy, podlegają egzekucji w wysokości określonej w przepisach prawa pracy, czy też jedynie z uwzględnieniem ograniczeń wskazanych w Prawie bankowym?

Czy istnieje możliwość prowadzenia egzekucji przeciwko osobie, której miejsce pobytu nie jest znane?

Czy istnieje możliwość odwołania się od decyzji zakładu ubezpieczeniowego, który odmówił wypłaty świadczenia z tytułu śmierci kredytobiorcy (ubezpieczenie będące przedmiotem zabezpieczenia kredytu)?

Czy istnieje możliwość uchylenia się od skutków niezłożenia oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku?

Czy skarga na czynności komornika może wstrzymać licytację ruchomości?

Czy Leasingodawca był uprawniony do pobrania od Leasingobiorcy opłaty za wznowienie Umowy po jej rozwiązaniu w wysokości przekraczającej kwotę 900 zł netto?

Kancelaria 2012 all rights reserved
ul. Jutrzenka 8/31, 60-373 Poznań, tel.: 692 326 880