Prawo gospodarcze

Szczególnym obszarem zainteresowania Kancelarii jest prawo gospodarcze.

Sporządzamy lub opiniujemy projekty umów związanych z obrotem gospodarczym, w tym m.in. umów sprzedaży, o roboty budowlane, dostawy, leasingu, przewozu, spedycji, agencyjnych.

Uczestniczymy w prowadzonych przez klientów rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie umowy. Pomagamy w próbach polubownego zakończenia sporu.

W przypadku braku porozumienia reprezentujemy klientów w postępowaniu sądowym przeciwko innym przedsiębiorcom.

Prowadzimy sprawy przeciwko członkom zarządu odpowiedzialnym za zobowiązania spółek z o.o. (art. 299 k.s.h.).

Rozwiązujemy inne bieżące problemy prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Kancelaria 2012 all rights reserved
ul. Jutrzenka 8/31, 60-373 Poznań, tel.: 692 326 880