Windykacja należności

Coraz częstszym problemem obserwowanym w praktyce gospodarczej są zatory płatnicze lub niewypłacalność kontrahentów.


Kancelaria doradza w skutecznym i szybkim odzyskiwaniu zaległych należności. Reprezentujemy klienta zarówno w postępowaniu przedsądowym, jak i na etapie postępowania sądowego oraz egzekucyjnego. Zapobiegamy ucieczce dłużnika z majątkiem, a w razie konieczności podejmujemy działania w celu jego odnalezienia.Najczęściej zadawane pytania (FAQ):

Co powinien zawierać wniosek o wszczęcie egzekucji?
Zgodnie z art. 797 § 1 k.p.c. we wniosku o wszczęcie egzekucji należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione, oraz sposób egzekucji. Do wniosku należy dołączyć tytuł wykonawczy.

Wniosek powinien odpowiadać ogólnym wymogom pisma procesowego (art. 126 k.p.c.)

Wymogi dotyczące wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego ulegają modyfikacji w przypadku, gdy tytułem egzekucyjnym jest nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym. W tym postępowaniu czynności sądu, referendarza i przewodniczącego są utrwalane wyłącznie w systemie teleinformatycznym (art. 505(30) § 2 k.p.c.), co dotyczy także wydania nakazu zapłaty. Z tego względu także klauzulę wykonalności pozostawia się w systemie teleinformatycznym, poza przypadkami postępowań klauzulowych, o których mowa w art. 778(1), 787, 787(1) oraz 789 k.p.c. (zob. art. 783 § 4 k.p.c.).

Czy można prowadzić postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi, którego miejsce pobytu jest nieznane?
Tak. Zgodnie z art. 802 k.p.c. jeżeli miejsce pobytu dłużnika nie jest znane, sąd ustanowi dla niego kuratora z urzędu, gdy egzekucja ma być wszczęta z urzędu, w innych zaś sprawach - na wniosek wierzyciela.

Czy komornik poszukuje z urzędu majątku należącego do dłużnika?
Nie. Treść art. 801 k.p.c. wskazuje, że wierzyciel powinien wskazać organowi egzekucyjnemu majątek dłużnika, z którego ma uzyskać zaspokojenie. Wyjątki dotyczą egzekucji świadczeń alimentacyjnych (por. art. 1086 § 1 k.p.c.) oraz egzekucji należności sądowych prowadzonych w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie egzekucji grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 42, poz. 288).

Wierzyciel może natomiast zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika za wynagrodzeniem – art. 797(1) k.p.c.

Zgodnie z art. 53a ust. 1 u.k.s.e. w przypadku otrzymania przez komornika zlecenia poszukiwania majątku dłużnika pobiera on od wierzyciela opłatę stałą w wysokości 2% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. 

W razie odnalezienia majątku dłużnika, komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 5% szacunkowej wartości tego majątku, nie więcej jednak niż 100% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Opłata ta ulega zmniejszeniu o kwotę opłaty pobranej na podstawie art. 53a ust. 1 u.k.s.e. 
Kancelaria 2012 all rights reserved
ul. Jutrzenka 8/31, 60-373 Poznań, tel.: 692 326 880
W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje dotyczące stosowanie cookies, w tym możliwości dokonania zmiany ustawień w zakresie cookies znajdą Państwo w naszej "Polityce Prywatności". OK, rozumiem