Prawo cywilne

Sporządzamy lub opiniujemy projekty umów cywilnoprawnych, w tym m.in. umów sprzedaży, najmu, o dzieło, zlecenia, komisu, o świadczenie usług.


Uczestniczymy w rokowaniach prowadzonych przez klientów, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie umowy. Pomagamy w próbach polubownego zakończenia sporu.

W przypadku braku porozumienia, reprezentujemy klientów w postępowaniu sądowym.
Kancelaria 2012 all rights reserved
ul. Jutrzenka 8/31, 60-373 Poznań, tel.: 692 326 880