Prawo bankowe

Jedną z głównych specjalizacji Kancelarii są sprawy bankowe.

Ponad 12 – letnie doświadczenie w obsłudze prawnej banków, w tym w charakterze prawnika wewnętrznego, pozwala mi uznać się za specjalistę w tej dziedzinie.

Na lata mojej praktyki złożyły się setki przeczytanych instrukcji i regulaminów bankowych, uczestnictwo w wielu sporach prawnych pomiędzy bankami a ich klientami, prowadzenie spraw sądowych oraz egzekucyjnych z udziałem banków.

Doradzałem w sprawach charakteryzujących się dużym stopniem złożoności oraz trudności, w tym m.in. dotyczących wielomilionowych kredytów, skomplikowanych postępowań egzekucyjnych czy tzw. fraudów (kradzieży środków z internetowych rachunków bankowych).

W czasie swojej praktyki miałem okazję zapoznać się z każdym etapem kredytowania, począwszy od badania zdolności kredytowej, poprzez zawieranie umów, stosowanie zabezpieczeń, a skończywszy na kwestiach związanych z wypowiadaniem umów, restrukturyzacją zobowiązań, czy dochodzeniem ich na drodze sądowej lub egzekucyjnej.

Obecnie wykorzystuję posiadane doświadczenie przy udzielaniu pomocy prawnej klientom indywidualnym oraz przedsiębiorcom, którzy bronią swoich racji w sporach z instytucjami finansowymi.

Dzięki znajomości regulacji prawnych oraz procedur obowiązujących w bankach, jestem w stanie zaproponować klientom takie rozwiązania, które pozwalają na uzyskiwanie pozytywnych decyzji i rozstrzygnięć (w tym często z pominięciem drogi sądowej).

Szczegółowe kwestie związane z problematyką bankową przedstawiam w autorskim blogu publikowanym na stronie internetowej.

SPRAWY POWIERZONE KANCELARII
W ostatnim czasie pomogłem klientom m.in. w następujących sprawach:
- sporu dotyczącego zasad stosowania dopłat do kredytu,
- wypowiedzenia umowy kredytu,
- odmowy uruchomienia kolejnej transzy środków kredytowych,
- usunięcia z księgi wieczystej wpisu wygasłej hipoteki,
- zajęcia rachunku bankowego,
- blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego.

Kancelaria 2012 all rights reserved
ul. Jutrzenka 8/31, 60-373 Poznań, tel.: 692 326 880