Prawo karne skarbowe

Reprezentujemy klientów w postępowaniach w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, w tym m.in. przeciwko obowiązkom podatkowym, obowiązkom celnym, zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami, obrotowi dewizowemu, organizacji gier i zakładów wzajemnych.Pomagamy w prawidłowym zastosowaniu instytucji tzw. czynnego żalu oraz dobrowolnego poddania się odpowiedzialności.
Kancelaria 2012 all rights reserved
ul. Jutrzenka 8/31, 60-373 Poznań, tel.: 692 326 880