...
10 XI 2022, 10:53:00
Jak postąpić w przypadku odmowy zawarcia przez spółkę z o.o. umowy nabycia udziałów w celu ich umorzenia?
Poniżej przedstawiamy wzór wezwania do umorzenia udziałów, skierowany do spółki Okopowa Invest.
Klient, którego dotyczy sprawa, zawarł z MAGNITAR S.A. umowę sprzedaży udziałów w spółce z o.o. Okopowa Invest. Na podstawie ww. umowy sprzedający zobowiązał się do spowodowania umorzenia udziałów nabytej spółki za jednoczesną zapłatą przez nią ceny sprzedaży, powiększonej o odpowiednie oprocentowanie. Umorzenie udziałów miało nastąpić w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Niestety, pomimo upływu wskazanego terminu oraz wezwań skierowanych do obu spółek, do umorzenia udziałów nie doszło.
14 III 2022, 11:33:00

Jedna z klientek Kancelarii zwróciła się z prośbą o pomoc w sprawie bezzasadnie naliczonych przez firmę pożyczkową prowizji z tytułu udzielania pożyczek refinansujących. Oprócz sporządzenia wniosku o podjęcie interwencji w sprawie przez Rzecznika Finansowego, Kancelaria przygotowała także odpowiedź na wezwanie do zapłaty, skierowane do pożyczkobiorczyni.

Poniżej przedstawiam treść tej odpowiedzi.

4 X 2021, 17:02:00
W jednej ze spraw prowadzonych przez Kancelarię doszło do ujawnienia faktu zagubienia bliżej nieokreślonej ilości weksli in blanco, stanowiących zabezpieczenie kredytów hipotecznych, przez Bank BPH S.A. Kredytodawca, mimo złożonej przez klientkę reklamacji, nie odniósł się do żądania zabezpieczenia jej roszczeń wobec Banku z tytułu potencjalnych szkód związanych z posłużeniem się wekslem przez osoby nieuprawnione.

Poniżej przedstawiam fragment uzasadnienia wniosku klientki o podjęcie działań w sytuacji nieuwzględnienia jej roszczeń przez podmiot rynku finansowego w trybie rozpatrywania reklamacji, sporządzonego przez Kancelarię, wraz z korzystnym dla niej stanowiskiem Rzecznika Finansowego.
24 VI 2019, 08:47:00
Czy deweloper może być zobowiązany do zapłaty kary umownej?
W jednej ze spraw prowadzonych przez Kancelarię deweloper odmówił zwrotu opłaty rezerwacyjnej oraz zapłaty kary umownej, naliczonej w związku z brakiem zawarcia umowy deweloperskiej w terminie wyznaczonym w umowie rezerwacyjnej, powołując się na doręczenie klientowi e-maila zawierającego prospekt informacyjny wraz z załącznikami, w tym wzorem umowy deweloperskiej.
Po sformułowaniu wezwania do zapłaty, sporne kwoty zostały ostatecznie klientowi wypłacone.
6 III 2015, 16:30:00
Zgodnie z art. 368 § 1 apelacja powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a ponadto zawierać:
1) oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony w całości czy w części;
2) zwięzłe przedstawienie zarzutów;
3) uzasadnienie zarzutów;
4) powołanie, w razie potrzeby, nowych faktów i dowodów oraz wykazanie, że ich powołanie w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji nie było możliwe albo że potrzeba powołania się na nie wynikła później;
5) wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia.
W sprawach o prawa majątkowe należy oznaczyć wartość przedmiotu zaskarżenia.
...
Kancelaria 2012 all rights reserved
ul. Jutrzenka 8/31, 60-373 Poznań, tel.: 692 326 880
W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje dotyczące stosowanie cookies, w tym możliwości dokonania zmiany ustawień w zakresie cookies znajdą Państwo w naszej "Polityce Prywatności". OK, rozumiem