...
21 II 2014, 16:26:00
Zgodnie z art. 477 (9) § 3(1) k.p.c. sąd odrzuci odwołanie w sprawie o świadczenie z ubezpieczeń społecznych, do którego prawo jest uzależnione od stwierdzenia niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, a podstawę do wydania decyzji stanowi orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli osoba zainteresowana nie wniosła sprzeciwu od tego orzeczenia do komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i odwołanie jest oparte wyłącznie na zarzutach dotyczących tego orzeczenia.
23 I 2014, 16:34:00
W piśmiennictwie prawniczym przyjmuje się, że zmiana nazwiska lub nazwy osoby prawnej nie stanowi przejścia praw i obowiązków na inną osobę. Zdaniem H. Pietrzkowskiego, wierzyciel powinien zwrócić się w takim przypadku do sądu, który wydał orzeczenie, z wnioskiem o wykładnię wyroku (art. 352 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.). Brak natomiast podstaw do wystąpienia z wnioskiem o nadanie kolejnej klauzuli wykonalności w trybie art. 788 k.p.c. (por. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Warszawa 2006. Teza 3 do art. 788).
W praktyce okazuje się jednak, że komornicy, jak również sądy wieczystoksięgowe rozpoznające wnioski o wpis hipoteki przymusowej, domagają się przedstawienia tytułu egzekucyjnego opatrzonego klauzulą wykonalności, zawierającą aktualną nazwę dłużnika.
Poniżej przedstawiam wzór takiego wniosku, odsyłając jednocześnie do wpisów poświęconych tej problematyce, które zostały zamieszczone na blogu (por. "Skutki zmiany nazwy dłużnika po wystawieniu przeciwko niemu tytułu wykonawczego").

17 XII 2013, 16:26:00
Zgodnie z art. 67 § 2 k.p.s.w. zawiadomienie obwinionego o terminie pierwszej rozprawy powinno zawierać pouczenie o tym, że może on sprowadzić na rozprawę świadków i przedstawić inne dowody na swoją obronę lub wskazać je sądowi w takim czasie, aby dowody te mogły być przeprowadzone na rozprawie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od doręczenia zawiadomienia, a także o przysługującym mu prawie do odmowy złożenia wyjaśnień lub udzielenia odpowiedzi na pytanie i do korzystania z pomocy obrońcy oraz o prawie przeglądania akt sprawy.
7 XI 2013, 16:46:00
Poręczyciel, odpowiadający z dłużnikiem głównym i współporęczycielami wobec wierzyciela stosownie do art. 881 k.c. jak dłużnik solidarny, może, w razie spełnienia świadczenia, dochodzić zwrotu (regresu) od współporęczycieli na zasadach przewidzianych w art. 376 § 1 k.c.
20 VIII 2013, 16:28:00
Zgodnie z art. 364 § 1 k.p.c. prawomocność orzeczenia stwierdza na wniosek strony sąd pierwszej instancji na posiedzeniu niejawnym, a dopóki akta sprawy znajdują się w sądzie drugiej instancji - ten sąd. Stwierdzenia dokonuje sąd jednoosobowo.

...
Kancelaria 2012 all rights reserved
ul. Jutrzenka 8/31, 60-373 Poznań, tel.: 692 326 880
W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje dotyczące stosowanie cookies, w tym możliwości dokonania zmiany ustawień w zakresie cookies znajdą Państwo w naszej "Polityce Prywatności". OK, rozumiem