13 VIII 2013, 16:07:00
Zgodnie z art. 794 k.p.c. ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego może nastąpić jedynie na mocy postanowienia sądu wydanego po przeprowadzeniu rozprawy. Na ponownie wydanym tytule wykonawczym czyni się wzmiankę o wydaniu go zamiast tytułu pierwotnego. W postępowaniu tym sąd ogranicza badanie do faktu utraty tytułu wykonawczego.
25 VII 2013, 12:56:00
Pozwana wskazywała, że nie doręczono jej pisma zawierającego oświadczenie o wypowiedzeniu umowy. Pocztowe potwierdzenie nadania, na które powoływała się powódka, jest w świetle art. 244 k.p.c. w związku z art. 45 Prawa pocztowego z dnia 12 czerwca 2003 r. (tekst jednolity z dnia 14 października 2008 r., Dz. U. Nr 189, poz. 1159, ze zmianami) dokumentem urzędowym, z którego wynika fakt wysłania listu poleconego, a nie jego doręczenia.
Pozwana podnosiła również, że „Wypowiedzenie umowy”, które miało jej zostać rzekomo doręczone, zostało podpisane „za Zarząd S.” przez K. K. – Starszego Specjalistę ds. Windykacji. Osoba ta nie posiadała pełnomocnictwa do wypowiadania umów w imieniu "S".

19 VI 2013, 23:04:00
Spółka „L.” wezwała wierzyciela „B.” do zwolnienia szeregu ruchomości zajętych w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w T. przeciwko „S.”. Wskazywała, że nabyła własność spornych rzeczy na podstawie faktury VAT nr … .
16 VI 2013, 12:29:00
W jednej ze spraw prowadzonych przez Kancelarię dłużnik złożył sprawozdanie z zarządu nieruchomością. Zgodnie z art. 937 § 2 k.p.c. Sąd wezwał wierzyciela do ustosunkowania się do złożonego sprawozdania.
Ze względu na braki występujące w dokumencie sporządzonym przez dłużnika, Kancelaria domagała się odmowy jego zatwierdzenia.
5 VI 2013, 12:13:00
W piśmiennictwie wskazuje się zasadnie, że roszczenie staje się wymagalne z chwilą, gdy wierzyciel może postawić skuteczne żądanie, aby dłużnik uczynił niezwłocznie zadość jego roszczeniu (por. System Prawa Cywilnego pod red. S. Grzybowskiego, t. I, Część ogólna, Warszawa 1985, str. 814). Zauważa się jednocześnie, że przy roszczeniach wynikających z praw bezwzględnych (np. prawa własności – art. 222 k.c.) bieg przedawnienia rozpoczyna się w dniu naruszenia tych praw (por. S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do Kodeksu cywilnego, Księga pierwsza, Część ogólna, Warszawa 1998, str. 268; System Prawa Cywilnego pod red. S. Grzybowskiego, t. I, Część ogólna, Warszawa 1985, str. 815-816).
Kancelaria 2012 all rights reserved
ul. Jutrzenka 8/31, 60-373 Poznań, tel.: 692 326 880
W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje dotyczące stosowanie cookies, w tym możliwości dokonania zmiany ustawień w zakresie cookies znajdą Państwo w naszej "Polityce Prywatności". OK, rozumiem