...
...
14 III 2013, 16:40:00
Decyzją z dnia ... r. B. S. nakazał A. B. usunięcie odpadów składowanych na terenie działki o nr ewid. ... obręb ... do dnia ... r. oraz zalecił wykonanie decyzji w sposób zgodny z przepisami ochrony środowiska.

26 II 2013, 16:15:00
Wytoczenie powództwa przez osobę niemającą zdolności procesowej (ubezwłasnowolnioną całkowicie), za którą działa wprawdzie jej przedstawiciel ustawowy (opiekun), ale nielegitymujący się wymaganym zezwoleniem sądu na wytoczenie powództwa, jest równoznaczne z niedziałaniem za powoda przedstawiciela ustawowego. Taki brak powoduje odrzucenie pozwu (art. 199 § 1 pkt 3 k.p.c.). Celem jego usunięcia sąd, działając z urzędu, powinien wyznaczyć odpowiedni termin (art. 70 § 1 k.p.c.) – por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 listopada 2008 r., IV CSK 306/08.
29 I 2013, 21:33:00
W toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym prowadzonego z wniosku wierzyciela, uczestnicy postępowania wnieśli o zatwierdzenie ich oświadczeń o uchyleniu się od skutków prawnych niezłożenia w ustawowym terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku po J. W. zmarłym w dniu 3 marca 2007 r. w L.
Uczestnicy podnosili, że spadkodawca nie poinformował ich o umowie podpisanej z wierzycielem, gdyż zaledwie dwa dni po jej zawarciu zmarł.

9 I 2013, 12:01:00
Zgodnie z art. 119 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych zapłata należności Skarbu Państwa z tytułu nieuiszczonych kosztów sądowych oraz grzywien orzeczonych w postępowaniu cywilnym, zwanych dalej "należnościami sądowymi", może być rozłożona na raty albo umorzona, jeżeli natychmiastowe ich ściągnięcie byłoby połączone z niewspółmiernymi trudnościami lub groziłoby dłużnikowi zbyt ciężkimi skutkami.
Poniżej przedstawiam wzór wniosku o rozłożenie należności sądowych na raty.

2 I 2013, 12:10:00
Postanowieniem z dnia ... r. Sąd Rejonowy w L. zawiesił postępowanie w sprawie … o ustanowienie rozdzielności majątkowej. W uzasadnieniu wskazano, że sprawa ... powinna zostać zawieszona do czasu rozpoznania powództwa K. Ż., gdyż to ostatnie zawiera dalej idące żądanie. Dodatkowo Sąd wskazał, że brak było podstaw do połączenia spraw ... oraz ... do wspólnego prowadzenia (art. 219 k.p.c.).

...
...
Kancelaria 2012 all rights reserved
ul. Jutrzenka 8/31, 60-373 Poznań, tel.: 692 326 880
W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje dotyczące stosowanie cookies, w tym możliwości dokonania zmiany ustawień w zakresie cookies znajdą Państwo w naszej "Polityce Prywatności". OK, rozumiem