Prawo pracy


Kancelaria reprezentuje klientów w sporach sądowych z zakresu prawa pracy, w tym m.in. w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy, o roszczenia wynikające z rozwiązania umowy o pracę (przywrócenie do pracy, odszkodowanie), sprawach dotyczących zakazu konkurencji, kar porządkowych, wydania lub sprostowania świadectwa pracy.Przygotowujemy projekty umów o pracę, regulaminów wynagradzania oraz innych aktów wewnętrznych pracodawcy.
Kancelaria 2012 all rights reserved
ul. Jutrzenka 8/31, 60-373 Poznań, tel.: 692 326 880