Prawo administracyjne

Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed organami administracji państwowej i samorządowej. W szczególności doradzamy w zakresie uzyskiwania koncesji, licencji i zezwoleń administracyjnych. Występujemy w imieniu klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Kancelaria 2012 all rights reserved
ul. Jutrzenka 8/31, 60-373 Poznań, tel.: 692 326 880