Ochrona dóbr osobistych

Reprezentujemy klientów w przypadku naruszenia ich dóbr osobistych takich jak zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko, wizerunek.

Kancelaria 2012 all rights reserved
ul. Jutrzenka 8/31, 60-373 Poznań, tel.: 692 326 880