Spadki

Stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym

Kancelaria oferuje pomoc w postępowaniu spadkowym. Doradzamy co do przyjęcia lub odrzucenia spadku, czuwamy nad prawidłowym zabezpieczeniem majątku pozostawionego przez spadkodawcę i sporządzeniem spisu inwentarza. Jeżeli zmarły pozostawił testament, bierzemy udział w postępowaniu w przedmiocie jego ogłoszenia.

Dział spadku 

Reprezentujemy spadkobiercę w postępowaniu o dział spadku. Doradzamy co do planu podziału. W przypadku sporu, sporządzamy stosowny wniosek i reprezentujemy klienta przed sądem.

Zachowek

Ustalamy istnienie i wysokość roszczenia o zachowek. Pomagamy w zebraniu odpowiedniej dokumentacji oraz reprezentujemy klienta wobec osoby zobowiązanej do zapłaty zachowku. W przypadku sporu, sporządzamy pozew i reprezentujemy klienta przed sądem.


Kancelaria 2012 all rights reserved
ul. Jutrzenka 8/31, 60-373 Poznań, tel.: 692 326 880