« powrót
Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie odmowy uwzględnienia przy obliczaniu emerytury okresu zatrudnienia za granicą
15 II 2015, 16:47:00

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego właściwa instytucja Państwa Członkowskiego, której ustawodawstwo uzależnia nabycie prawa do świadczeń, od spełnienia okresów ubezpieczenia, zatrudnienia, pracy na własny rachunek lub zamieszkania, bierze pod uwagę w niezbędnym zakresie okresy ubezpieczenia, zatrudnienia, pracy na własny rachunek lub zamieszkania spełnione na podstawie ustawodawstwa każdego innego Państwa Członkowskiego, tak jakby były to okresy spełnione na podstawie stosowanego przez nie ustawodawstwa...., dnia ...Sąd Okręgowy w Łodzi
VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Pl. Dąbrowskiego 5
90-921 Łódź

Odwołująca: ...
Ul. ...
...

Organ rentowy: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
I Oddział w Łodzi
Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych
Ul. ...
...

Znak: ...

Odwołanie
od decyzji ZUS z dnia ..., znak ...

Składam odwołanie od decyzji ZUS z dnia ..., znak ..., odmawiającej mi prawa do ponownego ustalenia wysokości emerytury, i zaskarżając ją w całości, wnoszę o:
- zmianę zaskarżonej decyzji poprzez ponowne ustalenie wysokości emerytury, z uwzględnieniem okresu zatrudnienia na terenie Włoch od 31 marca 1993 r. do 13 kwietnia 1998 r.

Uzasadnienie
Decyzją z dnia ... ZUS I Oddział w Łodzi Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych odmówił mi prawa do ponownego ustalenia wysokości emerytury, powołując się na brak potwierdzenia przez włoską instytucję ubezpieczeniową faktu ubezpieczenia mnie na terenie Włoch.

Wydana decyzja, jako nieodpowiadająca prawu, powinna ulec zmianie.

Wbrew informacji, która została zawarta w formularzu E 205 IT wystawionym przez włoską instytucję ubezpieczeniową, pozostawałam zatrudniona oraz ubezpieczona na terenie Włoch w latach 1993 – 1998.

Na potwierdzenie tego faktu przedstawiam jako załącznik do niniejszego odwołania orzeczenia Sądu w Rzymie, Wydziału Pracy, w sprawach o zapłatę przeciwko moim pracodawczyniom: ... oraz ... wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski, z którego jednoznacznie wynika, że pracowałam w Rzymie u pozwanych jako pomoc domowa w okresie od 31 marca 1993 r. do 13 kwietnia 1998 r.
W treści orzeczeń podano przy tym m.in., że
a) od chwili przyjęcia do pracy do dnia zwolnienia praca była wykonywana w mieszkaniu rodziny pozwanej w Rzymie przy via ... nr ...;
b) wykonywałam wszelkie czynności pracownicy domowej i pomocy rodzinnej;
c) pracując w takim charakterze powinnam była być zaszeregowana w odpowiedniej kategorii przewidzianej przez krajowe zbiorowe umowy pracownicze dla branży pracowników domowych, a konkretnie, w kategorii trzeciej, następnie z uwagi na staż pracy powinnam być przeniesiona do kategorii drugiej;
d) w okresie od 31 marca 1993 do 31 sierpnia 1993 na żądanie pracodawcy i po każdorazowym uzgodnieniu pracowałam 6 godzin tygodniowo podzielonych na 3 razy w tygodniu, czyli we wtorek, środę i sobotę, co dawało średnio 26 godzin miesięcznie;
e) od 1 września 1993 r. do 31 sierpnia 1996 r. na żądanie pracodawcy i po każdorazowym uzgodnieniu pracowałam 8 godzin tygodniowo podzielonych na cztery razy, czyli we wtorek, środę, piątek i sobotę, co dawało średnio 35 godzin miesięcznie za wyjątkiem miesiąca stycznia 1996 r. i kwietnia 1996 r., kiedy to po uzgodnieniu i na prośbę pozwanej, wykonałam 13 i 19 godzin miesięcznie;
f) od 1 września 1996 r. aż do zakończenia stosunku pracy na prośbę pozwanej i w godzinach każdorazowo przez nią ustalanych pracowałam 6 godzin tygodniowo, czyli do września 1997 r. średnio miesięcznie 26 godzin, które były rozdzielone na 3 razy w tygodniu, czyli w środę, piątek i sobotę oraz poniedziałek, środę i piątek od września 1997 r. do 13 kwietnia 1998 r.;
g) do sierpnia 1996 r. pobierałam wynagrodzenie godzinowe w wysokości 10.000 lirów, a od września 1996 r. do końca okresu zatrudnienia wynagrodzenie godzinowe wynosiło 12.000 lirów;
h) podczas całego okresu zatrudnienia nigdy nie korzystałam z urlopu;
i) należny a niewykorzystany urlop nigdy nie został mi zrekompensowany finansowo;
j) nigdy nie otrzymałam trzynastej pensji;
k) nigdy nie otrzymałam wynagrodzenia z tytułu odprawy.

Dowód: orzeczenia Sądu w Rzymie, Wydziału Pracy, w sprawach przeciwko Elianie D`Agostino oraz Caterinie D`Agostino
wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski

Jak z tego wynika, nie może budzić wątpliwości, że w okresie od 31 marca 1993 r. do 13 kwietnia 1998 r. pozostawałam zatrudniona oraz ubezpieczona na terenie Włoch, a co za tym idzie, okres ten powinien zostać uwzględniony przy ponownym ustaleniu wysokości mojej emerytury.
Dodatkowo, wnoszę o przesłuchanie w charakterze świadków:
a) Pani ..., która zamieszkiwała ze mną na terenie Włoch, pracowała w Rzymie oraz znała rodzinę ..., u której byłam zatrudniona, na okoliczność wykazania pozostawania przeze mnie w stosunku pracy w okresie od 31 marca 1993 r. do 13 kwietnia 1998 r., warunków zatrudnienia oraz ubezpieczenia,
b) Pani ..., która pracowała u rodziny ... przed przyjęciem mnie tam do pracy, na okoliczność wykazania warunków zatrudnienia i ubezpieczenia pomocy domowych na terenie Włoch w czasie mojego tam pobytu.

Dowód: zeznania ..., zam. ul. ..., ...
              zeznania ..., zam. ..., ul. ...

[...]

Mając to wszystko na uwadze, wnoszę jak na wstępie.
Załączniki:
- orzeczenia Sądu w Rzymie, Wydziału Pracy, w sprawach przeciwko ... oraz ... wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski
- odpis odwołania wraz z załącznikami.

Kancelaria 2012 all rights reserved
ul. Jutrzenka 8/31, 60-373 Poznań, tel.: 692 326 880
W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje dotyczące stosowanie cookies, w tym możliwości dokonania zmiany ustawień w zakresie cookies znajdą Państwo w naszej "Polityce Prywatności". OK, rozumiem