« powrót
Nowy artykuł mec. Michała Mikołajczaka
4 IV 2022, 08:39:00

Z wielką przyjemnością informujemy, że w najnowszym numerze Przeglądu Prawa Egzekucyjnego (3/2022) ukazał się artykuł autorstwa mec. Michała Mikołajczaka pod tytułem "Pozostawienie należności przypadającej wierzycielowi hipotecznemu na rachunku depozytowym – zagadnienia praktyczne".

Wszystkich zainteresowanych, w tym zwłaszcza problematyką egzekucji z nieruchomości, zapraszamy do lektury!Artykuł przedstawia problematykę pozostawienia należności przypadającej wierzycielowi hipotecznemu na rachunku depozytowym Ministra Finansów. W oparciu o przykłady zaczerpnięte z praktyki egzekucyjnej, mec. Michał Mikołajczak wskazuje na trudności związane z prawidłowym określeniem wysokości wierzytelności zabezpieczonej hipoteką, która ma zostać ujęta w planie podziału sum uzyskanych przez egzekucję z nieruchomości.

W szczególności omówione zostają kwestie dotyczące charakteru tytułu wykonawczego uprawniającego wierzyciela do otrzymania środków zdeponowanych na rachunku Ministra Finansów. Ze względu na lakoniczność regulacji ustawowej, Autor poświęca także sporo uwagi problemom interpretacyjnym wiążącym się z określeniem przepisów właściwych dla złożonego depozytu, zasad jego odbioru oraz likwidacji. W artykule wskazuje się możliwe sposoby postępowania w przypadku przekazania do depozytu Ministra Finansów kwot odpowiadających wierzytelnościom, które już wygasły.

W końcowej części przedstawione zostają skutki złożenia należności przypadającej wierzycielowi hipotecznemu do depozytu Ministra Finansów, w tym m.in. negatywne konsekwencje wynikające z faktu braku umorzenia zobowiązania, na poczet którego nastąpiło złożenie środków do depozytu.

Miłej lektury!


Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek, na którym narysowany jest dom:

Kancelaria 2012 all rights reserved
ul. Jutrzenka 8/31, 60-373 Poznań, tel.: 692 326 880