« powrót
Nowe obowiązki banków związane z rachunkami uśpionymi. Zmiana art. 111c Prawa bankowego
9 XI 2023, 16:03:00

Długo wyczekiwana zmiana art. 111c Prawa bankowego, nakładającego na banki obowiązek informowania gmin o rachunkach uśpionych.Wyłączenie obowiązku informacyjnego

Według znowelizowanych przepisów, które weszły w życie 29 września 2023 r., banki nie muszą już zawiadamiać gminy o rachunkach pozostawionych przez zmarłego m.in. wówczas, gdy przed upływem 2 lat od daty śmierci posiadacza rachunku do banku zgłoszą się jego spadkobiercy.

Ograniczenie zakresu obowiązku informacyjnego

Ustawodawca ograniczył także zakres informacji przekazywanych gminom do:
1) daty powzięcia przez bank informacji o śmierci posiadacza rachunku bankowego,
2) możliwości nabycia przez gminę prawa do środków pieniężnych po śmierci posiadacza rachunku bankowego, zgodnie z art. 935 Kodeksu cywilnego.

Wcześniej banki były zobowiązane do udostępniania także takich danych jak:

1) wysokość środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku, 
2) kwoty i tytuły wypłat dokonanych z rachunku,
3) data wydania przez posiadacza rachunku bankowego ostatniej dyspozycji dotyczącej tego rachunku.

Środki objęte zapisem bankowym

Co jednak w sytuacji, gdy na rachunku znajdują się wyłącznie sumy objęte dyspozycją wkładem na wypadek śmierci (art. 56 Prawa bankowego), które nie wchodzą do spadku po zmarłym?

Przepis art. 111c Prawa bankowego zwalnia bank z obowiązku przekazywania gminom informacji o śmierci posiadacza rachunku wyłącznie wówczas, gdy:
1) przed upływem 2-letniego terminu, o którym mowa w ust. 1, do banku zgłosi się osoba, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku bankowego;
2) łączna wysokość środków pieniężnych zgromadzonych przez posiadacza na rachunku lub rachunkach bankowych jest niższa lub równa 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

W odniesieniu do środków objętych dyspozycją wkładem na wypadek śmierci nie będzie spełniony pierwszy z ww. warunków. Ewentualna wypłata nie nastąpi bowiem na rzecz osoby, która uzyskała tytuł prawny do spadku, ale na rzecz beneficjenta zapisu bankowego.

Jedynie wówczas, gdy kwota środków na rachunku nie przekroczy 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, bank będzie mógł zatem odstąpić od informowania gminy o rachunku zmarłego posiadacza.

Powyższe rozwiązanie należy ocenić negatywnie, gdyż nie ma żadnych powodów, aby gmina dowiadywała się o rachunku pozostawionym przez zmarłego w sytuacji, gdy nie będzie miała prawa do odziedziczenia zdeponowanych na nim środków (pieniądze te przypadną w udziale osobie uprawnionej z tytułu dyspozycji wkładem na wypadek śmierci).

Kancelaria świadczy usługi związane z poszukiwaniem rachunków zmarłych. Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy prawnej zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego.

Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek, na którym narysowany jest dom:


Kancelaria 2012 all rights reserved
ul. Jutrzenka 8/31, 60-373 Poznań, tel.: 692 326 880
W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje dotyczące stosowanie cookies, w tym możliwości dokonania zmiany ustawień w zakresie cookies znajdą Państwo w naszej "Polityce Prywatności". OK, rozumiem